Consell de CEP

President:
Jose Antonio Vega Cuesta
Secretaria:
Carme Sáez Sáez
Representants del professorat dels centres adscrits al CEP:
Alicia Binimelis (CEIPIEEM Son Serra)
Julia Alaminos Castro (CEIP Establiments)
Marina Vallcaneras Bonet (CEIPIESO Pintor Joan Miró)
Andrés Nadal Cristobal (IES Nou Llevant)
Lina Ribas Torres (CEIPIESO Son Quint)
Representants de l’equip pedagògic:
Felipe Martínez Terreros
Mª del Mar Gutiérrez Santos
Catalina Ribot
Representant de l’administració local:
Josep Joan Quetglas Mas
Representant de l’EOEP/EAP:
Catalina Thomàs Fiol Cànaves
Directora EAP Palma
Representant de l’administració educativa:
Lorena Valenzuela Porras (Assessora tècnica del SNLF)