Consell de CEP

President:

Jose Antonio Vega Cuesta

Secretaria:

Carme Sáez Sáez

Representants del professorat dels centres adscrits al CEP:

Begoña Barahona Navarro (CPIESO Aurora Picornell)

Esther Baquero Toledo (CEIPIESO Gabriel Vallseca)

Cristina Martínez Terreros (CEIP Rafal Nou)

Andrés Nadal Cristobal (IES Nou Llevant)

Rita Reus Costa (CEIP Verge de Lluc)

Representants de l’equip pedagògic:

Estíbaliz Camacho Rubio

Remei Fernández Revelles

Catalina Thomàs Fiol Cànoves

Representant de l’Ajuntament:

Josep Joan Quetglas Mas

Representant de l’EOEP/EAP:

Yolanda Seco Pérezç (Directora EOEP Palma 1)

Representant de l’administració educativa:

Maria Dolors Pérez Riera (Assessora tècnica del SNLF)