CEP de Palma

Funcions
Ámbit CEP de Palma
Ámbit resta de CEP
Funcions

El Centre de Professorat de Palma Jaume Cañellas Mut té les següents funcions:

– Col·laborar amb els processos de detecció de necessitats formatives del professorat.

– Elaborar la programació anual d’activitats de formació permanent d’acord amb les directrius del Pla de formació permanent del professorat i de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

– Assumir les tasques de coordinació, gestió i organització de la programació anual d’activitats i també realitzar l’execució, el seguiment i l’avaluació de les activitats programades.

– Promoure l’intercanvi, el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del seu àmbit.

– Assessorar els centres escolars, preferentment, i el professorat en general per a la millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació permanent.

– Facilitar un servei de documentació com a suport per a la formació permanent.

Ámbit CEP de Palma

El Centre de Professorat Jaume Cañellas Mut, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis de Llucmajor, Marratxí i Palma.

Total de Centres adscrits al CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

EI Escoletes d’infants xarxa pública 18
CEI Escoletes d’infants concertades 54
CEIP 59
IES 25
CIFP 4
CC 51
CEIPIEEM SON SERRA Centre integrat d’educació
infantil, primària i ensenyaments elementals de música
1
CEPA 5
EOEP 4
EOI 1
EAP 4
CEE 5
Camps d’ Aprenentatge 1
Conservatori i escoles de música 2
Escola de Disseny 1
Escola d’Art dramàtic 1
TOTAL 236

Ámbit resta de CEP

La resta de la xarxa de centres de professorat queda amb la següent distribució:

  • El Centre de Professorat d’Inca, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis d’Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Inca, Lloret, Lloseta, Llubí, Escorca, Mancor, Maria de la Salut, Muro, Pollença, sa Pobla, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria, Selva, Sencelles i Sineu.
  • El Centre de Professorat de Manacor, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis d’Algaida, Ariany, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç, Santanyí, ses Salines, Son Servera i Vilafranca.
  • El Centre de Professorat de Calvià, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis d’Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa.
  • El Centre de Professorat de Menorca, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis de l’illa de Menorca.
  • El Centre de Professorat d’Eivissa, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats dels municipis de l’illa d’Eivissa.
  • El Centre de Professorat de Formentera, que té com a àmbit geogràfic d’actuació els centres públics i concertats de l’illa de Formentera