CONVOCATÒRIES OBERTES O AMB DATA PROPERA D’INSCRIPCIÓ

5837- La IA com a recurs educatiu: Introducció al ChatGPT 3.5
Inscripcions obertes des del dia 19 de febrer a dia 3 de març de 2024
5835- L’acompanyament emocional a l’alumnat de Formació Professional
Inscripcions obertes des del dia 19 de febrer a dia 17 de març de 2024
5836- Avui tenim Psico? Eines i recursos per una bona intervenció psicomotriu
Inscripcions obertes des del dia 19 de febrer a dia 3 de març de 2024
5831-Aprenentatge Servei Comunitari: transformar l’escola per transformar el món
Inscripcions obertes des del dia 19 de febrer a dia 15 de març de 2024
5833- Les ulleres matemàtiques que ens permeten descobrir l’espai
Inscripcions obertes des del dia 1de febrer a dia 3 de març de 2024