CONVOCATÒRIES OBERTES O AMB DATA PROPERA D’INSCRIPCIÓ

5848- Aprofundiment a la IA com a recurs educatiu
Inscripcions obertes des del dia 23 d’abril a dia 28 d’abril de 2024
5846- Debat, diàleg i conversa a l’aula del segle XXI: per la democràcia i la pau
Inscripcions obertes des del dia 10 d’abril a dia 28 d’abril de 2024
5827- Com ens alimentam a les matemàtiques?
Inscripcions obertes des del dia 22 de març a dia 15 d’abril de 2024
5840- Les capses d’aprenentatge com a recurs metodològic
Inscripcions obertes des del dia 15 de març a dia 7 d’abril de 2024